dinsdag 23 augustus 2011

Brieven aan deelnemers

Geachte deelnemers,
Welkom bij onze project gericht op de media en je doet er goed aan om alles goed door te lezen alvorens je aan te melden als deelnemer. hebt u daarna vragen of is er iets onduidelijk kan je altijd een afspraak maken met een medewerker van Image Productions.

Wij onderhouden meestal contact via brieven en via internet door onze webblog te volgen of aan te melden voor onze nieuwsblog die dagelijks wordt bijgehouden en daaropm ook aan up2date veranderingen onderheven is.

Wij hebben het jaar 2011 tot het jaar van samenkomen benoemd en zullen zoveel mogelijk samenkomsten organiseren waarin wij nader kennis gaan maken.

Wij hebben verschillende projecten ontwikkeld waar wij mensen voor uitnodigen om in één van de redacties plaats te nemen en aldoende een televisie programma te realiseren waar onze sponors en netwerk in terug zal komen.

Het is de bedoeling dat wij een informatie programma gaan samenstellen waar wij reclame boodschappen gaan tonen van onze achterban.

De meeste contacten die wij hebben bevinden zich in de sociale sector en de publieke sector en is gericht op media waaronder in de toekomst een radio project en enkele magazine projecten zullen worden toegevoegd.

Graag zouden wij meer informatie willen hebben over uw interesse in onze aanbiedingen en hebben enkele op een rij gezet;

IMAGE PRODUCTIONS
DIT IS DE BESTUURLIJKE DEEL IN HET GEHEEL EN RICHT ZICH OP HET CONTACTEN VAN NETWERKEN EN HET ONTWIKKELEN VAN PROJECTEN.

MENSENMAKEN MEDIA
DEZE AFDELING BESTAAT UIT VERSCHILLENDE REDACTIES DIE PRODUCTEN AANLEVEREN VOOR UITZENDING BIJ GRIP

GRIP
DIT IS DE VERZAMELNAAM VAN DE ACTUALITEITEN RUBRIEK VOOR DE DOELGROEP JEUGDIGEN, JONGEREN, OUDEREN EN VOLWASSENEN.

PITSTOP
DEZE PROGRAMMA ONDERDEEL RICHT ZICH OP JEUGDIGEN EN JONGEREN EN GAAT IN OP DE MOGELIJKHEDEN VOOR DEZE GROEP.

JENNEDESIGN
DEZE ONDERDEEL RICHT ZICH OP MODE EN KLEDING EN ZAL ENKELE TALKSHOWS AANDRAGEN GERICHT OP INFORMATIE AAN ONZE VOLWASSENENDOELGROEP

ACHTERTUIN
VOOR DE OUDEREN IN D E GEMEENSCHAP WILLEN WIJ VIA DEZE PROGRAMMA HUN ERVARING DELEN MET DE TOEKOMSTIGE KIJKERS DOOR HUN TE VOLGEN.

In een programma van 30 minuten worden de verschillende items getoond voorzien van een logo, een intro, een informatieblok met sprekers en een autro met afsluitingsboodschap. De programma zal 1 maal per week uitgezonden worden op lokale freqenties in grote steden.

NAAM                ......................................................................


ADRES                ......................................................................
POSCODE           ......................................................................
PLAATS               .......................................................................
TELEFOON N.R  .......................................................................
EMAIL ADRES     .........................................................................
 
Muziekstijl
 • 0 Pop
 • 0 Top50
 • 0 Nederlandstalig
 • 0 Filmmuziek
 • 0 Rap
 • 0 HipHop
 • 0 Chill
 • 0 Anders namenlijk  ...................................................................
 
Extra informatie over jezelf
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

Copieer deze vragenlijst en verzend het via een reactie plaatsen hieronder

dinsdag 2 augustus 2011

INSCHRIJFFORMULIEREN OP EEN RIJ

INSCHRIJFKAART
INSCHRIJVING
U vindt in deze aanbod een inschrijfkaart, bedoeld voor één persoon en één beginnerscursus. Ons formulier moet volledig worden ingevuld. Extra inschrijfkaarten zijn verkrijgbaar via onze mail of via het contactadres.

Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.


Na ontvangst van de antwoordt op uw inschrijfing bent u ingeschreven en wordt u uitgenodigd voor de betreffende cursus.
U ontvangt alleen bericht als uw deelname aan de cursus door gaat.
Uw inschrijfkaart stuurt u naar:
ImagetvProductions
Goudse rijweg 226
3031 CK Rotterdam
of mail het naar;
email; kavakara@live.nl
T.A.V. AANMELDING VOOR MEDIALE EN KREATIEVE VORMING

         
                                                                                                                      
                                ***UIT PRINTEN EN OPSTUREN***

ImagetvProductions
Goudse rijweg 226
3031 CK Rotterdam
Email; kavakara@live.nl

Geachte IMAGETVPRODUCTIONS,  ik zou graag mee willen doen aan het geheel en stuur u mijn; 

Achternaam        ————————————————Voornamen          ————————————————Geboortedatum    ————————————————
geboorte plaats     ————————————————
Adres                    ————————————————
Postcode               ————————————————   
Woonplaats           ————————————————
Telefoonnummer   ————————————————Email                      ————————————————
Via deze formulier zou ik mij graag willen aanmelden als;

0 vrijwilliger
0 cursist
0 algemene medewerker
0 aanbieder
0 afnemer
Bij de                   onderdeel                  doelleeftijd        lesuren p/week
□ A : Jeugd en jongeren aanbod    12  t/m 17 jaar           2 
        PITSTOP
□ B : volwassenenaanbod             18 jaar t/m 24            2 
        JENNE DESIGN 
□ C : ouderenaanbod                    25  en ouder              2 
        ACHTERTUIN 


Ik kan deelnemen in de
0 Ochtend VAN 10u TOT 12u
0 Voor middag VAN 13u TOT 15u
0 Na middag van 16u tot 18u
0 A
vond van 19u tot 21u

Is hiertussen de afdeling waar u zich voor wilt aanmelden ? 
0 Ja
0 nee, namelijk voor..................................................


Handtekening                          Datum:
__________________ ______________________

                           
Copieer deze vragenlijst en verzend het via een reactie plaatsen hieronder
 
 ***INVULLEN, UIT PRINTEN EN OPSTUREN VIA ÉEN REACTIE PLAATSEN***
                                                                                                                       
       

Inleveren of opsturen
In het geheel werken wij met verschillende inschrijfformulieren die de deelnemers in moeten vullen willen ze goed terecht komen bij de juiste cursus of lesonderdeel.

PER ONDERDEEL IS EEN FORMULIER OP TE VRAGEN MAAR HET IS GEMAKKELIJKER ALS MEN DE FORMULIER COPIERT EN VERZEND VIA EEN REACTIE VERSTUREN

Om verwarring te voorkomen zullen de afdeling en de naam duidelijk moeten worden vermelden.
(cursus A, B OF C)


De formulier moet ingevuld en ondertekend in een gesloten enveloppe afgeven worden bij de groepsbegeleider(s) of het opsturen naar de afdeling bedrijfsvoering van onze vestiging ‘t.a.v. de afdeling waar men voor geïnteresseerd is.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u tijdens kantooruren bellen naar : Afdelingshoofd  0642518546 of 0617671913 of

Korte -of instapcursussen
In het geheel hebben wij de mogelijkheid voor deelnemers die de startperiode hebben misgelopen om toch mee te laten doen door middel van de korte of instapcursus waar zij per onderdeel ingezet worden om aan te vullen of om mee te kijken met de team.

De reden waarom dat men voor deze manier kiest heeft uiteenlopende en is voor iedereen privé . Wel moet het duidelijk bijdragen aan de ontwikkelig van de deelnemers en hun interesse of vakgebied. 

UITZEND KLAAR
Ontwikkelaars, regiseurs, presentatoren, camera en overige personeel gaan met materiaal aan de slag en geven hierdoor de makers ervan de kans om hun product te laten zien aan meerdere kijkers in de vorm van een informatie magazine of in de talkshows.

Wij gaan ervanuit dat alle materiaal uit te zenden  is vandaar dat wij een verkorte cursus hebben ontwikkeld waar hobbyïsten en particuliere samenstellers een product kunnen leren samenstellen hun product kunnen bewerken en in een latere fase hun product kunnen tonen bij de programma Uitzend Klaar. 

VAN CONCURENT NAAR AFNEMER

De één is proffesioneler dan de ander of heeft voor ons al HET WIEL uitgevonden. Wij zamelen alle bruikbare informatie in en bekijken het materiaal voor verwerking in onze programm's.

Op onze vakgebied zijn er veel mensen die zich bezig houden met media en zouden gezien moeten of kunnen worden als cocurentie. Wij daanintegen geloven niet in concuretie strijd en proberen een vergulde tussenweg te vinden tussen vraag en aanbod door ook hun eindproducten mee te nemen in onze aanbod naar onze doelgroep.

JAARCURSUS MET KORTING
Deze korting bestaat uit 30 bijeenkomstlessen voor 10 personen verdeelt over 1 lesjaar voor een vast bedrag van 1000,- euro. Dit betekend een korting 225,- euro. Dit kan niet in termijnen betaakd worden wil men van de regeling gebruik maken.

WAAROM DE JAARCURSUS
Degene die aan deze cursus meedoen hebben ambities om op bestuurlijke vlak opgeleid worden en aan de slag te gaan bij image productions of bij één van onze partners.

Deze cursus geeft de deelnemer ook de gelegenheid om een eigen team aan te sturen of een eigen project aan te leveren voor uitvoer.

Het cursusbedrag voor alle cursussen dienen ineens te worden voldaan.

machtiging
Het cursusbedrag wordt na uw machtiging automatisch van uw rekening afgeschreven. Indien u geen gebruik wil maken van de incassovolmacht verzoeken wij u het cursusbedrag de eerste les contant te betalen.


****Omschrijving Televisie -en filmstudio****

Onze opbouw voor een televisieopname in de studio is vrij gelijklopend met die van een opnmame in onze filmstudio, met het verschil dat enkele onderdelen eigen zijn aan de studio zelf en specifiek dienen voor televisieproductie.
professionele televisiestudio
Onze professionele televisiestudio is opgebouwd uit een studio met daaromheen verscheidene ruimtes, die door (akoestische) deuren van elkaar afgesloten zijn.

De ruimtes worden gebruikt om te vergaderen met  regie , postproductie, live-uitzending, speciale effecten  specialistondertiteling) onder valt.

Televisieregisseur

Een televisieregisseur is de creatief leider van de productie van een televisieprogramma. De verantwoordelijkheden en taken van de regisseur verschillen, afhankelijk van de soort productie die gemaakt wordt, bijvoorbeeld een live-uitzending of een televisieserie, maar in basis geeft de regisseur leiding aan de acteurs en de filmploeg.

Ook moet hij vaak in staat zijn om zelfstandig montages te maken.

 materiaal beheer
en materiaal beheer waar licht, geluid, camerabediening en eventueel ook (
Er wordt door een intercom-systeem met elkaar gecommuniceert tijdens de opname en deze is weer verbonden met de regie en montagekamer.

OPNAME STUDIO'S
Onze studio's hebben een welbepaalde ruimtelijke inrichting nodig waarin televisie- en videoproducties kunnen plaatsvinden. Wij werken daavrom met erschillende aanbieders die dit  ook kunnen bieden.

Sommige studio's zijn ingericht voor live-uitzendingen en zijn (nog) niet uitgerust met directe satellietverbindingen, andere dienen voor het opnemen van producties.


Een autocue in gebruik.

De regiekamer met een monitormuur

*****************************************************
RECLAME RECLAME RECLAME RECLAME


Wij zenden momenteel uit op; 

Rotterdam TV
Op kanaal 67+ op de Rotterdamse kabel en op UPC digitaal kanaal 31 worden de programma's van de zogeheten toegangstelevisie onder de verzamelnaam 'Rotterdam TV' uitgezonden.
Deze programma's worden door ruim 60 lokale organisaties gemaakt. Voor een overzicht van de adressen en telefoonnummers kunt u in de linkerkolom de optie Adressen Televisie aanklikken.
Ook de programmering wordt in de linkerkolom zichtbaar gemaakt. Het programma is op televisie alleen op het grondgebied van de gemeente Rotterdam te bekijken. Voor het kijken via internet klikt u op de knop onderaan deze pagina.
Een lijst met alle tv-frequenties op de kabel in Rotterdam is via de linkerkolom te raadplegen.

Voor het maken van televisieprogramma's kunt u subsidie krijgen die door de gemeente Rotterdam beschikbaar wordt gesteld. Ga voor de voorwaarden en een aanvraagformulier naar de pagina
informatie Deelnemers.  Op de pagina informatie Deelnemers vindt u ook de voorwaarden en overige informatie over RotterdamTV.

programmering Rotterdam TV

Studio-opbouw

De studio is de ruimte waar de eigenlijke opnames van een televisieproductie plaatsvinden. Zo'n studio wordt ingehuurd door onze medewerkers op het moment dat het nodig is om opnames te maken. het bestaat uit verschillende locaties met of zonder karakteristieke installaties :
 • het decor, bestaan uit een vaste decor opstelling of een ambulante decor opstelling. De vaste opstelling blijft gedurende de hele tijd dat de televisieproductie loopt staan. Dit kan variëren van enkele uren tot enkele dagen tot zelfs enkele maanden. Een ambulant decor kan na een televisieproductie onmiddellijk en snel afgebroken worden om een andere productie in onder te brengen. Later kan het decor weer opgebouwd worden.

 • televisiecamera's, die het gebeuren in de studio in beeld brengen worden in de controlekamer door de regisseur bepaald door aan te geven welke camera op een bepaald moment mag filmen. Ook  bepaald hij of zij welke camerabeeld het hoofdbeeld vormt dat dus uitgezonden gaat worden bij directe uitzendingen.
 • microfonen,
 • in het geheel zijn er per tafel 5 microfoon  die zorgen voor geluidstransmissie.

Medewerkers in een studio

Terwijl een televisieproductie aan de gang is, werken er verscheidene mensen samen (de crew of ploeg geheten) om alles in orde te krijgen:
 • Presentatoren en moderatoren komen rechtstreeks in beeld.
 • Een opnameleider, die de leiding in de studio heeft, en die alle tijdslimieten en de ploeg in de gaten houdt. Hij is diegene die steeds rechtstreeks contact met de regisseur in de regiekamer heeft.
 • Een of meer cameramannen die de camera's bedienen. Soms kunnen die worden vervangen door mensen die in de controlekamer automatische camera's bedienen.
 • In nieuwsuitzendingen is er meestal een autocue-operator aanwezig, die de autocue bedient.

Controlekamer

Naast de studio, waar de eigenlijke productie plaatsvindt, is er een verzameling van aparte kamers rond de studio, die de controlekamer (ook wel SCR of Studio Control Room) wordt genoemd. Die ruimtes hoeven niet per se gescheiden te zijn, ze kunnen ook in dezelfde ruimte zijn ondergebracht. Indien wel gescheiden zijn de afdelingen in principe als hierboven.
De regiekamer heeft:
 • een muur met allerlei beeldschermen, de zogenaamde monitormuur. Deze monitoren vertonen o.a. de beelden van alle in de studio aanwezige camera's, waardoor de regisseur beeld heeft op alle camera's in de studio. Hij kan kiezen welk beeld op een bepaald moment in beeld komt.
 • een 'schakeltafel' voor beeldmenging.
 • een titelgenerator, die zorgt dat ondertitels en tekstbalken hun plaats op het scherm krijgen.
De geluidkamer heeft:
 • audiomengpanelen voor geluid.
 • jingle-apparatuur, een apparaat waarmee meestal korte muziekjes worden afgespeeld, bijvoorbeeld een tune.
De cameracontrolekamer heeft:
 • de beeldtechnicus, die met allerlei meetapparatuur, zoals oscilloscopen, vectorscopen en cameracontrolepanelen zorgt voor de fijnafstelling van de camera's.
 • de tape operator, die de uitzending kan opnemen, en/of video's kan afspelen.
Naast een nieuwsstudio ligt vaak de nieuwsredactie, waardoor snel kan worden bericht als er itemveranderingen zijn.

Andere faciliteiten

Rond  studio zullen ook nog andere ruimtes aanwezig zijn waarondert:
 In het geheel ken men zich ook aanmelden voor deelname als bestuurslid, symphatisant, vriend. vriendin en als innovator meedoen -en denken over de .projecten en activiteiten


DE REDEN VOOR DEZE INSCHRIJVING IS;
Korte omschrijving

IN DEZE SAMENSTELLING GAAN ALLE MEDEWERKERS ZICH VOORSTELLEN AAN DE KIJKERS
Programmanaam: GRIP PRESENTEERD A,B EN C 

 □ 1. organisatie
AFDELING □ IMAGE PRODUCTIONS □ MENSENMAKENMEDIA □ALGEMEEN
Functie ————————————————————————————
2. redactie
AFDELING □ PITSTOP □ JENNE DESIGN □ ACHTERTUIN
Functie ————————————————————————————
Tijdcode in: 05 MIN.         
Tijdcode uit: 0.35
Uitzendtijdstip: PRIMETIME
Reclame eindtijd: 3MINUTEN VOOR 3 MINUTEN NA DE UITZENDING
Lengte: 30 MINUTEN
Contactpersoon: RENATO CRUDEN
Telefoonnummer:
Beeldformaat: 16F16 16F12

VOORBEELD TV afl. 1
DEZE SAMENSTELLING IS HET VERVOLG VAN DE EERSTE KENNISMAKING MET DE MEDEWERKER
PROGRAMMA NAAM;GRIP KENNISMAKING A, B EN C
Uitzenddatum:
Tijdcode in: 05 MIN.         
Tijdcode uit: 0.35
Uitzendtijdstip: PRIMETIME
Reclame eindtijd: 3MINUTEN VOOR 3 MINUTEN NA DE UITZENDING
Lengte: 30 MINUTEN
Contactpersoon: RENATO CRUDEN
Telefoonnummer:
Beeldformaat: 16F16 16F12

VOORBEELD TV afl. 2  C
HIER NODIGEN WIJ FILMACTEURS EN FILMMAKERS UIT OM TE VERTELLEN WAT HET INHIELD OM BIJ DE FILM BETROKKEN TE ZIJN
PROGRAMMA NAAM;AMATEUR FILMMAKERS BESPROKEN Uitzenddatum:
Tijdcode in: 05 MIN.         
Tijdcode uit: 0.35
Uitzendtijdstip: PRIMETIME
Reclame eindtijd: 3MINUTEN VOOR 3 MINUTEN NA DE UITZENDING
Lengte: 30 MINUTEN
Contactpersoon: RENATO CRUDEN
Telefoonnummer:
Telefoonnummer:
Beeldformaat: 16F16 16F12


VOORBEELD TV afl. 3 B
HIER GAAN WIJ ENKELE TITELS VAN BOEKEN NADER BESPREKEN EN VOORLEGGEN AAN ENKELE LEZERS
PROGRAMMA NAAM;BOEKEN BESPROKEN Uitzenddatum:
Tijdcode in: 05 MIN.         
Tijdcode uit: 0.35
Uitzendtijdstip: PRIMETIME
Reclame eindtijd: 3MINUTEN VOOR 3 MINUTEN NA DE UITZENDING
Lengte: 30 MINUTEN
Contactpersoon: RENATO CRUDEN
Telefoonnummer:
Beeldformaat: 16F16 16F12

VOORBEELD TV afl. 4 B
HIER GAAN DE MEDEWERKERS VAN JENNE DESIGN PRATREN JMET MODEBEWUSTE MENSEN
PROGRAMMA NAAM;MODE EN KLEDING Uitzenddatum:
Tijdcode in: 05 MIN.         
Tijdcode uit: 0.35
Uitzendtijdstip: PRIMETIME
Reclame eindtijd: 3MINUTEN VOOR 3 MINUTEN NA DE UITZENDING
Lengte: 30 MINUTEN
Contactpersoon: RENATO CRUDEN
Telefoonnummer:
Beeldformaat: 16F16 16F12

VOORBEELD TV afl. 5 A
HIER GAAT EEN TEAM VERSCHILLENDE STUDIO'S LANGS OM TE ACHTERHALEN WIE ZE IN HUIS HEBBEN
PROGRAMMA NAAM;MUZIEK EN STUDIO MOGELIJKHEDEN
Uitzenddatum:
Tijdcode in: 05 MIN.         
Tijdcode uit: 0.35
Uitzendtijdstip: PRIMETIME
Reclame eindtijd: 3MINUTEN VOOR 3 MINUTEN NA DE UITZENDING
Lengte: 30 MINUTEN
Contactpersoon: RENATO CRUDEN
Telefoonnummer:
Beeldformaat: 16F16 16F12


VOORBEELD TV afl. 6 B
HIER GAAT EEN TEAM IN GESPREK MET VERSCHILLEDNE KUNST ATELIERS HOUDERS EN KUNSTENAARS
PROGRAMMA NAAM;KUNST EN CULTUUR
Tijdcode in: 05 MIN.         
Tijdcode uit: 0.35
Uitzendtijdstip: PRIMETIME
Reclame eindtijd: 3MINUTEN VOOR 3 MINUTEN NA DE UITZENDING
Lengte: 30 MINUTEN
Contactpersoon: RENATO CRUDEN
Telefoonnummer:
Beeldformaat: 16F16 16F12

VOORBEELD TV afl. 7 A
HIER GAAN WIJ ACHTERHALEN WAAR DE CLUB EN BUURTHUIZEN ZIJN EN WAT HUN FUNCTIE IS IN DE WIJK
PROGRAMMA NAAM;CLUB EN BUURTHUIZEN WAAR ZIJN ZE GEBLEVEN
Uitzenddatum:
Tijdcode in: 05 MIN.         
Tijdcode uit: 0.35
Uitzendtijdstip: PRIMETIME
Reclame eindtijd: 3MINUTEN VOOR 3 MINUTEN NA DE UITZENDING
Lengte: 30 MINUTEN
Contactpersoon: RENATO CRUDEN
Telefoonnummer:
Beeldformaat: 16F16 16F12

VOORBEELD TV afl. 8 A
HIER GAAN WIJ KIJKEN NAAR OPLEIDINGEN DIE HET ANDERS BRENGEN DAN DE HUIDIGE VORM VAN LESGEVEN
PROGRAMMA NAAM;SCHOOL ANDERE STIJL
Uitzenddatum:
Tijdcode in: 05 MIN.         
Tijdcode uit: 0.35
Uitzendtijdstip: PRIMETIME
Reclame eindtijd: 3MINUTEN VOOR 3 MINUTEN NA DE UITZENDING
Lengte: 30 MINUTEN
Contactpersoon: RENATO CRUDEN
Telefoonnummer:
Beeldformaat: 16F16 16F12


VOORBEELD TV afl. 9  C
HIER GAAN WIJ IN GESPREK MET VERSCHILLENDE VRIJWILLIGERS EN VRIJWILLIGERS ORGANISATIES
PROGRAMMA NAAM;WIE DOET VRIJWILLIGERSWERK
Uitzenddatum:
Tijdcode in: 05 MIN.         
Tijdcode uit: 0.35
Uitzendtijdstip: PRIMETIME
Reclame eindtijd: 3MINUTEN VOOR 3 MINUTEN NA DE UITZENDING
Lengte: 30 MINUTEN
Contactpersoon: RENATO CRUDEN
Telefoonnummer:
Beeldformaat: 16F16 16F12


VOORBEELD TV afl. 10 C
PER SAMENSTELLING GAAN WIJ EEN BUURT CENTRAAL STELLEN EN KIJKEN VAN SOCIALE ORGANISATIES VOOR HUN DOET
PROGRAMMA NAAM;SOCIALE ORGANISATIES IN DE BUURT
Uitzenddatum:
Programmanaam:
Tijdcode in: 05 MIN.         
Tijdcode uit: 0.35
Uitzendtijdstip: PRIMETIME
Reclame eindtijd: 3MINUTEN VOOR 3 MINUTEN NA DE UITZENDING
Lengte: 30 MINUTEN
Contactpersoon: RENATO CRUDEN
Telefoonnummer:
Beeldformaat: 16F16 16F12

PER UITZENDING STREVEN WIJ ERNAAR OM 5 ITEMS TE RICHTEN PER ONDERWERP

Banden WORDEN AFGELEVERD OP mini-DV MET VERMELDING VAN
BETALING
De inschrijving geldt voor de gehele cursusduur van 10 bijeenkomsten elk en moet bij de vervolgcursus (na 10 bijeenkomsten) weer worden betaald.
De rest van dit formulier heeft betrekking op de AFDELING: MEDIA TRAINING EN VORMING 2011 tot 2016

VIDEO EVENT

De events uitgelegd
Er is nog weinig kruisbestuiving tussen onze broadcast-media en de rest van onze aanbiedingen op het gebied van media. Image Productions wil deze afdelingen inspireren, om met elkaar in contact te komen en elkaar helpen  te groeien.

Deze site is gekoppeld aan de LinkedIn-groep van Image Productions  Media en schrijf je in.

IP Media staat vol met visies en observaties, gebundeld in deze en andere blogs. Daarbinnen worden grote en kleinere events georganiseerd rond thema’s zoals - wie zijn onze contacten van social media - waarom ons sponsoren - innovatie in de media en journalistiek - mobiele media iets voor iedereen.
 

De meeste events worden verzorgt en opgenomen door onze redactie om het in een latere programering terug te laten komen. meestal wordt het geheel geopend met een gesprek met de verantwoordelijken zoals een directeur of coordinator.

Als bij ons gasten komen zorgen wij er altijd voor dat ze goed en rustig worden geinformeerd en eenmaal binnen krijgen ze een drankje van de huis aangeboden.

De algemeen directeur of manager bedankt de gasten voor hun komst en vertelt nog wat over de aanleiding tot het evenement en vraagt dan hun aandacht voor de video samenstelling voor de komende evenementen.

Het  begint met zwart beeld, een knal klinkt, het logo komt in beeld, snelle muziek klinkt hard uit de speakers, beelden flitsen voorbij. Het feest is begonnen!

Uiteraard gaat een dergelijke event vaak gepaard met spetterende lasershow, dansers, danseressen en enkele grafische hoogstandjes.

IMAGE Media PRODUCTIONS heeft vele evenementen mogen openen met hun event video’s, waarbij zij vaak met thema’s hebben gewerkt, naadloos passend bij het onderwerp van de opdrachtgevers op het evenement.

Met onze ervaring en kennis op het gebied van video en vele succesvolle samenwerkingsverbanden met evenementenorganisatie  komt een opdracht aan IMAGE Media PRODUCTIONS altijd op de juiste manier aan bij uw doelgroep! 

flash content

Inclusief:

 • 3 min. impressie van het evenement
 • max. 3 uur filmen op locatie
 • Rechtenvrije muziek

Extra opties:

 • Voice-over
 • Extra opnametijd

Evenementen video

In deze video worden de hoofdzaken van het evenement nogmaals op een rijtje gezet. Daardoor kunnen klanten en andere geinteresserden die verhinderd waren, toch een goede impressie krijgen van de activiteiten tijdens het evenement. Tenslotte kunt u een evenement ook evalueren door gebruik te maken van video.
Wilt u een evenementen video voor uw organisatie? Vul dan hieronder uw gegevens in en wij nemen spoedig contact met u op.

maandag 1 augustus 2011

Logo en huisstijl

Logo en huisstijl
Een logo en huisstijl zorgen ervoor dat uw organisatie een gezicht krijgt voor de buitenwereld. Wij zijn in staat een herkenbaar en passend creatief ontwerp te maken. Ook bemiddelen wij voor u met derden, zoals vormgevers, drukkers en beletteraars.

Social Media